tel.: +48 33 813 90 00       INFOLINIA: 801 62 62 84        biuro@travelplan.pl
Słowo szukane:
Transport:
Profil wyjazdu:
Podobne oferty
Cena: 530 EUR
Termin: 2017-12-07 - 2018-12-07

Cena: 469 EUR
Termin: 2017-12-07 - 2018-12-07

Cena: 500 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 439 EUR
Termin: 2017-12-07 - 2018-12-07

Cena: 519 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 439 EUR
Termin: 2017-12-07 - 2018-12-07

Cena: 530 EUR
Termin: 2017-12-07 - 2018-12-07

Cena: 469 EUR
Termin: 2017-12-07 - 2018-12-07

Cena: 519 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 159 EUR
Termin: 2017-12-05 - 2018-12-05

Cena: 1610 PLN
Termin: 2017-12-04 - 2018-12-04

Cena: 899 EUR
Termin: 2017-12-07 - 2018-12-07

Cena: 299 EUR
Termin: 2017-12-05 - 2018-12-05

Cena: 339 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 356 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 499 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 429 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 356 EUR
Termin: 2017-12-06 - 2018-12-06

Cena: 459 EUR
Termin: 2017-12-07 - 2018-12-07

Cena: 559 EUR
Termin: 2018-06-29 - 2018-07-09

Zima
Daleko i drogo
Oferta

PRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘ


Trasa przejazdu: Einsideln (Szwajcaria), Locarno (Szwajcaria), Turyn (Włochy), Locarno (Szwajcaria), Colle Don Bosco (Włochy), Oropa (Włochy), Madonna Coronata (Włochy), Maria Plain (Austria),
Transport: Autokar
Profil wyjazdu: Pielgrzymka
Touroperator: musisz się zalogować
Wyżywienie: śniadanie, Obiadokolacja
Zakwaterowanie: Hotel
Symbol oferty: 152/2647
świadczenia:
transport komfortowym autobusem/ lotnicze siedzenia, bar, video, WC/; noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3- os. (1-os. za dopłatą na miejscu – 50 Euro); śniadania, obiadokolacje; ubezpieczenia KL i NNW w TU „Signal Iduna” do 10 000 Euro oraz OC na rzecz Klienta; opieka duchowa Kapłana; opieka pilota
Cena podstawowa:
pakiet w/g świadczeń
INFO O PIELGRZYMCE:
PRZED CAŁUN PRZEZ SZWAJCARIĘ


Autokarem, 5 dni, bez nocnych przejazdów.

Na trasie: Maria Plain, Madonna Coronata, Oropa, Colle Don Bosco, Locarno, Turyn, Locarno, Einsideln

Pielgrzymka z okazji wystawienia Całunu Turyńskiego

Pielgrzymka na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot parafialnych.
Termin do ustalenia.


Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE

Propozycja pielgrzymki 5 dniowej na ekspozycję CAŁUNU w TURYNIE (wariant bez nocnych przejazdów) Na życzenie Parafii można skalkulować cenę na tańszą poprzez zamianę świadczeń noclegowych w
1 i/lub 5 dniu na nocne przejazdy)
Zamówienia mozna dokonywac ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
MOTTO:
Najświętsze członki, i wszystko ciało,
Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
Ach, ach, dla ciebie, człowiecze z boku Krew Jezusa ciecze.
Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione.
Ach, ach, dla mojej swawoli Jezus umiera i boli.
Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka Bolesna truchleje,
Ach, ach, sprośne złości moje, Sprawiły te niepokoje.


PROGRAM:
SW-04 - Włochy: Przed Całun przez Szwajcarię 5dni autobusem
( Kod: A-IT-4BNPgr-152 )


Program autorski AVE (E.Weintrit)

NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ

1 dzień
środa
POLSKA - EINSIEDELN

3.00 zbiórka, po inauguracyjnej mszy św. przejazd przez Księstwo Liechtenstein do szwajcarskiego sanktuarium maryjnego w Einsiedeln związanego z życiem św. Meinarda.

2 dzień
czwartek
EINSIEDELN - LOCARNO - TURYN

Śniadanie, msza św. w Bazylice NMP, modlitwa w Maryjnym Sanktuarium Madonna del Sasso - położonym na skale u stóp jez. Lugano w Locarno, przejazd do położonego nad rzeką Pad piemonckiej stolicy Turynu, w godzinach popołudniowych nawiedzenie Całunu w Katedrze Turyńskiej św. Jana Chrzciciela (wg rezerwacji), modlitwa przy grobie św. G.Frassatiego patrona młodzieży oraz św. Dominika Savio, ucznia Jana Bosko, kolacja, nocleg w okolicy.

3 dzień
Piątek
TURYN - COLLE DON BOSCO - OROPA

Śniadanie, msza św. w Bazylice Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (relikwie św. Jana Bosco) w Valldocco, przejazd, wizyta w miejscach związanych z dzieciństwem i młodością św. Jana Bosko, kolacja i nocleg w Sanktuarium Czarnej Madonny MB Królowej Gór w Oropa k/Bieli msza św w Kaplicy MB.

4 dzień
sobota
OROPA - GARDA - M. CORONATA

Śniadanie, msza św. w Sanktuarium, przejazd w kierunku jez. Garda, spacer po Lazise (miasto św. Łazarza), nawiedzenie Sanktuarium MB Bolesnej w Spiazzi, kolacja, nocleg w okolicy.

5 dzień
niedziela
BRENERO MARIA PLAIN - POLSKA

Sniadanie, całodniowy przejazd do kraju, msza św. w okolicy Salzburga w sanktuarium Marialain kolacja (we własnym zakresie), powrot ok. 23.

BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA:
CENA: to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem, parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg.kursu bankowego)

NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2 MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego + OBSŁUGA

CENA*: W zależności od ilości osób
Przy 40 - 44 os. - 599 PLN + 250 EURO
Przy 35 - 39os. - 699 PLN + 260 EURO
Przy 30 - 34 os. - 799 PLN + 270 EURO
Przy 25 - 29 os. - 899 PLN + 280 EURO
-Dopłata do pokoju 1-os. 50 EURO ( na Zamówienie najpóźnej przy wpłacie I-raty)

* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. ( w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem AVE Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku AVE formularz zgłoszeniowy- który jest jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.

Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu

Zwyczajem Biura AVE jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.


Nabór i I rata jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).

Przy grupach autokarowych podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako depozyt w końcowym rozliczeniu.

Przy grupach samolotowych zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.

Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura AVE (wysyłając dowod wpłaty).

KONTA AVE

KONTA ZŁOTÓWKOWE

1. ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257

KONTA WALUTOWE

ALIOR BANK BIC: (swift): albpplpw
IBAN
USD PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
EURO PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257

WARUNKI PŁATNOŚCI

I rata płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do .....

Zamknięcie listy uczestników - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty całości.

Zamkniecie listy: data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.

W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.

II rata: kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)

III rata: kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….

Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu

Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu (termin nalezy ustalić z Biurem)

Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną (tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA W CENIE:
- transport komfortowym autobusem (lotnicze siedzenia, bar, video, WC)
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2,3- os. (1-os. za dopłatą na miejscu - 50 Euro)
- śniadania, obiadokolacje
- ubezpieczenia KL i NNW w TU - Signal Iduna” do 10 000 Euro
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota
CENA NIE OBEJMUJE:
- kosztów wstępów
- podatku pobytowego i klimatycznego pobieranego przez obiekt noclegowy. Więcej:Cennik podatków pobytowych we Włoszech
POLECAMY:
Polecamy zabrać około 30 Euro - koszty zwiedzania oraz 50 Euro, 100 CK na tzw. kieszonkowe

JESTEŚMY PO ABY WAM SŁUŻYĆ
BIURO AVE służy organizacja już 24 lata - 15 sierpnia 1991 rozpoczęła się nasza przygoda.
Polecamy zapoznać się z procedurą rezerwacji grupowych oraz INFO PIELGRZYM z poradnikiem pielgrzyma
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc gratis określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje cene przy 2-óch osobach bezpłatnych) - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną zmianą ceny.

Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników ( Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie)wg wzotu tzw " rooming listy).
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie zbiorowej wpłaty moga być tylko i wyłacznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników.
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników ( prawnie uzasadnione umowa zbiorowa).

Atrakcje:
Przewodniki:

  termin dni typ oferty grupa cenowa cena od osoby miejsca  
2017-12-07 - 2018-12-07
Czwartek - Piątek
5 katalogowa A 1683 PLN = 395 EUR zamów
Dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE

Tagi
portal turystyczny Vodice, Centrum Nauki Kopernik, tanio zakwaterowanie Vodice, tanie noclegi Chorwacja, Chorwacja Vodice Autokar, , bal sylwestrowy, Autokar do Chorwacji Vodice, informator Vodice, hermitage zermatt, zakwaterowanie Vodice, dojazd do Vodice, sanatorium samolotem, informacje Vodice, wycieczka szkolna, Pireneje, Muzeum Powstania Warszawskiego, termy, Dojazd Chorwacja Vodice, wczasy narciarskie w Andorze, Zurych, Linia Chorwacja Vodi, telefony Vodice, noclegi w Vodice, mszczonów, łódź, hotel w vodicach, Andora, dojazd szybko Vodice, kwatera chorwacja, hotel Vodice chorwacja, wczasy Vodice chorwacja, Centrum Kopernika, wczasy w chorwacji, kwatera vodice, dojazd vodice, kontakty Vodice, noclegi Vodice chorwacja, Chorwacja Vodice Linia, kemping chorwacja, Kaplan, jak dojechać do vodic, sylwester w Truskawcu, apartament vodice, tanio apartamenty Vodice, LTC, bus vodice, Jak dojechać do Chorwacji?, Zell am See dojazd, dojazd tanio Chorwacja, Autokar Vodice Chorwacja, vodice w chorwacji, zabiegi na prostatę, Transport Vodice Chorwacja, wielkanoc Amazonka, język angielski, hotel vodice, spa i wellness Chorwacja, Perth, Stubai dojazd, sanatorium truskawiec promenade, Szwajcaria, wycieczka zagraniczna, zielona szkoła, Jak dostać się do Chorwacji?, Bus do Chorwacji Vodice, noclegi Vodice, Budapeszt, truskawiec genewa, Sandomierz, diabeł, wystawa samochodów Genewa, Australia, tanio Chorwacja, dyskoteki vodice, genewa sanatorium, Busy Chorwacja Vodice, Vodice, dyskoteka vodice, apartament prywatny, Wielkanoc Chorwacja, nocleg w vodicach, apartamenty vodice, Chorwacja Vodice Transport, geneva trusavets, noclegi livigno, Grandvaldira, arboretum, wielkanoc wycieczka objazdowa, kemping vodice, kurs języka Hiszpańskiego, Uniejów, Eastbourne, Pitztal bus, kurs języka angielskiego, Warszawa, Fryderyk Chopin, kontakty noclegi Vodice, Genewa, skisafari austria, sanatorium dojazd własny, Szkocja, hermitage cervinia, wczasy w Vodice, Sydney, Anglia, skisafari val di fassa, przejazd Kaprun, wieczorek w sanatorium, cervinia hotel, geneva sanatorium, Kaprun dojazd, hotel promenade, CERN, Szopen, geneva truskawiec, rycerz, skisafari madonna di campiglio, obozy dla młodzieży, Krk wczasy, Bus Chorwacja Vodice, indianie, livigno zakwaterowanie, Lozanna, spacery po Truskawcu, Wielka Brytania, chorwacja morze, larice hotel livigno, hotel livigno, freeski livigno, wczasy truskawiec, skisafari włoichy, eksluzywny hotel na narty, skisafari, boruta, genewa sanatroium, Madryt, sanatorium promenad, rycerze, Genewa targi motoryzacyjne, Węgry, wielkanoc na chorwacji, promenade sanatorium, skisafari pitztal, biologia, Edynburg, wielkanoc wenecja, kursy młodzieżowe, wioska indiańska, welness w Chorwacji, pianista, zabawa sylwestrowa, Chorwacja na Krk, sanatorium truskawiec, leczenie na ukrainie, Pitztal autokar, hermitage aosta, Wielkanoc Ciechocinek, sylwester, sylwester na Ukrainie, sanatorium w Ukrainie, cervinia zakwaterowanie, Baśka wypoczynek, pensjonat Wielkanoc, Pitztal dojazd, Stubai przejazd, Truskawiec samolotem, Stubai autokar, Ukraina samolotem, wielkanoc Baśka, promenad truskawiec, promenade,

Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.